01-6637873/01-6638151,01-6637872(Fax)

शिक्षक सेवा आयोग दरखास्त पोर्टलले एसएमएस (SMS) सुबिधा प्रदान गरेको छ । अब आफ्नो रजिस्टर गरेको मोबाइलमा नै SMS बाट ओटिपी (OTP) कोड पाउन सकिनेछ ।
  • रजिस्टर गर्दा तथा पासवर्ड परिवर्तन गर्नु पर्दा OTP कोड SMS मा कसरी पाउने भन्ने सूचना सम्बन्धित पृष्ठमै दिइएको छ ।
  • लगइन गर्ने इमेल बिर्सिएमा आफ्नो रजिस्टर गरेको मोबाइलबाट TSC <SPACE> INFO टाइप गरि 34001 मा SMS पठाउनुहोस्
    ** एसएमएस पठाउँदा निर्धारित शुल्क लाग्नेछ
  • कुनै उम्मेदवारले यसभन्दा अगाडि नै अनलाइन प्रणालीबाट दरखास्त दिएको भए पुरानै मेरो खाता र पासवर्ड प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
  • एक ID बाट एकभन्दा बढी उम्मेदवारले दरखास्त भर्न पाइने छैन ।
Account Login/Register

Open Job Applications List