01-6637873/01-6638151,01-6637872(Fax)

शिक्षक सेवा आयोग दरखास्त पोर्टलले एसएमएस (SMS) सुबिधा ल्याएको छ । अब आफ्नो रजिस्टर गरेको मोबाइलमै SMS बाट ओ टि पी (OTP) कोड पाउन, आफ्नो लग इन प्रोफाइल पाउन तथा आफुले कुनै पनि तहमा पछिल्लो पटक दिएको आवेदनको अपडेट पाउन सकिनेछ ।
  • रजिस्टर गर्दा तथा पासवर्ड परिवर्तन गर्नु पर्दा OTP कोड SMS मा कसरि पाउने भन्ने सूचना सम्बन्धित पृष्ठमै दिईनेछ
  • लग इन गर्ने इमेल बिर्सिएमा आफ्नो रजिस्टर गरेको मोबाइलमा TSC <SPACE> INFO टाइप गरि 34001 मा SMS पठाउनुहोस्
  • प्राथमिक तहमा पछिल्लो पटक दिएको आवेदनको अपडेट पाउन आफ्नो रजिस्टर गरेको मोबाइलमा TSC <SPACE> PRI टाइप गरि 34001 मा SMS पठाउनुहोस्
  • निम्न माध्यमिक तहमा पछिल्लो पटक दिएको आवेदनको अपडेट पाउन आफ्नो रजिस्टर गरेको मोबाइलमा TSC <SPACE> LOWSEC टाइप गरि 34001 मा SMS पठाउनुहोस्
  • माध्यमिक तहमा पछिल्लो पटक दिएको आवेदनको अपडेट पाउन आफ्नो रजिस्टर गरेको मोबाइलमा TSC <SPACE> SEC टाइप गरि 34001 मा SMS पठाउनुहोस्

** एसएमएस पठाउँदा निर्धारित शुल्क लाग्नेछ

कुनै उम्मेदवारले माथिल्लो तहमा दरखास्त दिएकोमा त्यस्ता उम्मेदवारले तल्लो तहमा दरखास्त दिन चाहेमा पुरानै मेरो खाता/पासवर्ड प्रयोग गर्न हुन अनुरोध छ ।
Account Login/Register

Open Job Applications List

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा गरिने (२५ प्रतिशत) शिक्षक बढुवाको विज्ञापन- २०७८

Submission Date : 2078-11-12 11:59 pm

Double Charge Submission Date : 2078-11-19 11:59 pm

View Details

प्राथमिक तह, तृतीय श्रेणी, शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन - २०७८

Submission Date : 2078-10-13 11:59 pm

Double Charge Submission Date : 2078-10-20 11:59 pm

View Details

निम्न माध्यमिक तह, तृतीय श्रेणी, शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन - २०७८

Submission Date : 2078-10-08 11:59 pm

Double Charge Submission Date : 2078-10-15 11:59 pm

View Details